Cytaty z Biblii – źródło ponadczasowej prawdy

Cytaty z Biblii – źródło ponadczasowej prawdy

15 maja 2023
730
6 min.
0

Biblia jest księgą absolutnie wyjątkową. Jedno źródło, odgrywające nieocenioną rolę dla tak wielu kultur. Dla wyznawców judaizmu jest święta, chrześcijanie odczytują w niej natchnione słowo Boga. Nawet osoby niewierzące czerpią z niej mądrości, tak dobrze wpasowujące się we współczesny świat. Pismo Święte kładzie nacisk na tak uniwersalne wartości, jak: uczciwość, współczucie, miłość czy przebaczenie. Ukazuje cel życia człowieka, pokazuje sens naszych cierpień. Poniżej zebraliśmy najpiękniejsze cytaty z Biblii, które pomogą w zgłębieniu piękna tej niesamowitej księgi. Niech będą dla Ciebie wskazówką, jak postępować w zgodzie z samym sobą i codziennie stawać się lepszą wersją siebie.  

Cytaty z Biblii – ponadczasowe przesłania

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Łk 6, 37-38 

Jeśli bowiem jeden upadnie, drugi podniesie swego towarzysza. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, bo nie ma drugiego, który by go podniósł. Koh 4, 10 

Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała. Mk 12, 43-44 

Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni do drugich, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. 1 P 4, 8–9 

Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, tak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród nas zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. 2 P 2, 1 

Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. (…) Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rz 12, 14-21 

A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości – życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Mdr 4, 7-10 

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz! Biada tym, którzy się uważają za mądrych i są sprytnymi we własnym mniemaniu! Iz 5, 20-21 

Długie cytaty z Biblii

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Rz 13, 8-10 

Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. (…), ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Łk 6, 27-36 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 1 Kor 13, 4-7 

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! 2 Tm 4, 3-5 

Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Mt 20, 25-28 

Krótkie cytaty z Biblii

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. Mt 7, 12 

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Łk 6, 41 

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Mt 7,7-8 

A nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość; A wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś – nadzieję. Rz 5,2-4 

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Syr 2,1-2 

Zostawcie ich. To ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Mt. 15, 14 

Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. 2 Kor 9, 6 

Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział. 3 J 11 

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3, 16 

Nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu ani pod korcem, lecz na świeczniku, aby jego blask widzieli ci, którzy wchodzą. Łk 11, 33 

Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. 1 Sm 16, 7 

Biada wam! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Mt 23, 23 

Cytaty z Biblii – niezwykła siła wiary zawarta w słowach 

Biblia od wieków wywiera wpływ na literaturę, sztukę, architekturę. Kształtuje sposób postrzegania świata i mowę ludzką. Nakreśla wyraźną granicę pomiędzy tym co dobre, a tym co złe. Bez względu na to czy jesteś osobą wierzącą, czy też nie, słowa zawarte w Piśmie Świętym traktuj jak drogowskazy. Cenne porady jak postępować w życiu, jakimi wartościami się kierować. Jest to zbiór uniwersalnych prawd i wskazówek dla współczesnego człowieka. Pomaga nam dokonywać właściwych wyborów, nadaje odpowiedni kierunek naszej drodze.  


 

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne wpisy

POBIERZ
BEZPŁATNY
e-book